Djelatnici

Djelatnici Umjetničke škole Beli Manastir

KLAVIR
Antonija Kovač, mag. mus.
Magdalena Mandura, prof. glazbene kulture
Valentina Pavlović, prof. glazbene kulture
Nebojša Ilijev, glazbenik klavirist
TAMBURE
Dario Hleb, prof. glazbene kulture
Dinko Glavaš, mag. glazbene pedagogije
Petar Nikolić, mag. glazbene pedagogije
Miloš Grubić, prof. glazbene kulture

GITARA
Goran Jurić, prof. glazbene kulture
Krešimir Arambašić, mag. glazbene pedagogije
Adrien Adam Stojić, prof. glazbene kulture
KLARINET
Đuro Pete, akademski klarinetist
TRUBA
Matija Kranjčević, mag. glazbene umjetnosti - truba
VIOLINA
Dubravka Balent, mag. mus. - violina
HARMONIKA
Andrej Pezić, sveuč. prvostupnik muzike

SOLFEGGIO
Milan Bilmez, mag. glazbene pedagogije
Maja Varga, mag. glazbene pedagogije
Josip Jelić, mag. glazbene pedagogije


SUVREMENI PLES
Janett Vendlener, scenski plesač
KLASIČNI BALET
Antonija Blažević, sveučilišni specijalist kreativne terapije
VANJSKA SURADNICA
Gabriela Feher, mag. mus. mentor

RAVNATELJICA: 
dr. sc. Zrinka Barić

ADMINISTRATIVNO OSOBLJE, TAJNICA: 
Dajana Jaklin, mag. iur.

ADMINISTRATIVNO OSOBLJE, RAČUNOVOĐA: 
Ivana Vrhar, ekonomist

TEHNIČKO OSOBLJE, SPREMAČICE:
Svetlana Ileković
Renata Prćić

TEHNIČKO OSOBLJE, DOMAR:
Čedomir Đurković


ŠKOLSKI ODBOR:
Goran Jurić, predstavnik radnika
Andrej Pezić, predstavnik učitelja
Milan Bilmez, predstavnik učitelja
Slobodanka Laketa, predstavnik roditelja
Nina Eman, predstavnica osnivača
Silvana Bošnjak, predstavnica osnivača
Silvija Švelinger, predstavnica osnivača

VIJEĆE RODITELJA:
Kornelija Novoselić
Daniel Antonović
Nikola Raguž
Slobodanka Laketa
Eleonora Balić
Snežana Jančić
Stevica Turčin
Velibor Knežević

bottom-logo.png

2016. - 2023. Umjetnička škola Beli Manastir
Dizajn i uređivanje stranice: Črčke

Pretraga