Poštovani roditelji, učenici i zaposlenici Umjetničke škole Beli Manastir, šaljem vam upute vezane za rad UŠBM u ovoj izvanrednoj situaciji nastaloj zbog epidemije koronavirusa.

OPĆENITO:

Radno vrijeme škole od ponedjeljka, 16. ožujka 2020. godine, je od 7:00 do 17:00 sati.
Nastavnici moraju svakodnevno dolaziti u školu u sklopu svog redovnog rasporeda kojega će po potrebi prilagoditi novom radnom vremenu škole.
Nastavnici ne smiju pozivati djecu u školu.
Nastavnici su dužni poslati upit roditeljima kako bi saznali tko od njih nema mogućnost ostaviti dijete pod nadzorom kod kuće. Samo tim učenicima će biti omogućen boravak u školi za vrijeme njihovog sata, a u sklopu novog radnog vremena škole (do 17:00 sati). Evidenciju tih učenika treba poslati razrednicima koji će u ponedjeljak, 16. ožujka 2020. do 14:00 sati o tome izvijestiti ravnatelja.
Svi dani od ponedjeljka se računaju kao nastavni dani i upisuju se u e-Dnevnik. Evidencija radnog vremena se ispunjava prema redovnom rasporedu sati, kao i do sada.
Tijekom sljedeća dva tjedna nema ocjenjivanja.

NASTAVNIK INSTRUMENTA:

Nastavnici instrumenta dogovaraju direktno s učenicima i njihovim roditeljima način održavanja individualne nastave pomoću aplikacije kao što su WhatsApp, Viber, Facebook, e-mail, Skype…
Način komunikacije:
Učenik snima svoju izvedbu i šalje ju nastavniku.
Nastavnik preslušava, komentira te šalje povratnu informaciju učeniku.
Moguće je i uspostavljanje live video poziva.
Nastavnik će ocijeniti koliko je puta potrebno ponoviti razmjenu snimki.

NASTAVNIK SOLFEGGIA I GRUPNE NASTAVE:

Formira virtualni razred u aplikaciji MS Yammer koja se mora koristiti svakodnevno.
Objavljeni sadržaja (obrađivanje novog gradiva, ponavljanje, objavljivanje zadataka, YouTube poveznica edukativnog sadržaja…) mora biti prilagođen i razumljiv svakom učeniku.

NASTAVNIK KOMORNE GLAZBE I SKUPNOG MUZICIRANJA:

Sami izabiru način komuniciranja s ansamblom ili orkestrom – MS Yammer, grupa u WhatsApp-u, Viber-u…
Svi smo svjesni da se u ovom obliku ne može održati kvalitetna nastava, ali je svakako potrebno nastavnikovo redovito održavanje komunikacije s učenicima, tj. upućivanje na preslušavanje pojedinih dionica, upućivanje na stručnu literaturu i sl.

VIRTUALNA ZBORNICA I RAZREDI:

Prema naputku MZO-a do ponedjeljka, 16. ožujka 2020. uspostavit ćemo virtualnu zbornicu i virtualne razrede koristeći se globalnim servisom MS Yammer ili nekim drugim servisom. Svi nastavnici i učenici škole moraju se prijaviti u sustav. Razrednik, odnosno nastavnik dužan je potvrditi zahtjev učenika za pristup i voditi brigu o njihovoj informiranosti. Sve je potrebno završiti i testirati.

RAZREDNICI: do ponedjeljka u 14,00 sati
OSTALI NASTAVNICI: do utorka u 14,00 sati

Od srijede počinje novi oblik nastave. Sve će poveznice biti objavljene u utorak na našem mrežnom mjestu i Facebook stranici.
Svaki dan mora se biti aktivan u virtualnom razredu. Ako učenik cijeli dan nije bio aktivan u virtualnom razredu, upisuje mu se izostanak.
Za neprimjereni način komunikacije unutar virtualnog okruženja snosit će se posljedice.
Učenici trebaju izvršavati aktivnosti u virtualnim učionicama, ali ne treba inzistirati na izvršenju u realnom vremenu. Nužno je da učenici, koliko je god to moguće, dobiju povratnu informaciju o svome radu i napretku.

Više od pola milijuna učenika i nastavnika nalazi se u ovom sustavu koji se zbog toga često urušava te vas molim za strpljenje.
Molim nastavnike za redovito provjeravanje svoje elektroničke pošte i Virtualne zbornice Umjetničke škole Beli Manastir, a učenike i roditelje molim da redovno čitaju novosti na našem mrežnom mjestu.

Srdačan pozdrav!
Miloš Grubić, 
ravnatelj Umjetničke škole Beli Manastir