Nakon što učenici u općeobrazovnim školama izvrše prijave preko Office 365 za škole, bit će moguća prijava učenika na mrežu Yammer, na kojoj se nalaze virtualne učionice svih razreda UŠBM – kako matične škole, tako i područnih odjela. Nakon prijave u virtualne razrede, razrednici moraju potvrditi pridruživanje učenika grupi. Za teorijske glazbene predmete materijali se mogu objavljivati u grupi pojedinog razreda, a za individualnu nastavu snimke se razmjenjuju s učenicima preko dogovorenih aplikacija, kako je i objašnjeno na prethodnoj uputi. Sve je potrebno napraviti danas do kraja dana. 

VIRTUALNE UČIONICE UMJETNIČKE ŠKOLE BELI MANASTIR:

UŠBM PO Darda – svi učenici PO Darda
UŠBM PO Kneževi Vinogradi – svi učenici PO Kneževi Vinogradi
UŠBM Gitara – svi učenici gitare matične škole u BM
UŠBM Tambure – svi učenici tambura matične škole u BM
UŠBM Suvremeni ples – svi učenici suvremenog plesa u BM
UŠBM Harmonika – Violina – svi učenici harmonike i violine matične škole u BM
UŠBM Klavir – svi učenici klavira matične škole u BM
UŠBM Puhači - svi učenici puhačkih instrumenata matične škole u BM
UŠBM SLF1 – svi učenici prvog razreda matične škole u BM bez obzira na instrument
UŠBM SLF2 – svi učenici drugog razreda matične škole u BM bez obzira na instrument
UŠBM SLF3 – svi učenici trećeg razreda matične škole u BM bez obzira na instrument
UŠBM SLF4 – svi učenici četvrtog razreda matične škole u BM bez obzira na instrument
UŠBM SLF5 – svi učenici petog razreda matične škole u BM bez obzira na instrument
UŠBM SLF6 – svi učenici šestog razreda matične škole u BM bez obzira na instrument

Napomena: Učenici područnih odjela trebaju biti upisani samo u jedan virtualni razred, a učenici matične škole trebaju se upisati i u razred instrumenta i prema razredu solfeggia koji pohađaju.

Ravnatelj Umjetničke škole Beli Manastir,
Miloš Grubić, prof.