Poziv na testiranje kandidata putem intervjua

Srijeda, 10 travnja 2019 16:21

UMJETNIČKA ŠKOLA BELI MANASTIR
Kralja Tomislava 2,
31 300 Beli Manastir

KLASA: 112-01/19-01/03
URBROJ: 2100/01-08-19-13
Beli Manastir, 10. travnja 2019. godine

Temeljem čl. 12. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja (KLASA: 003-05/19-01/01, URBROJ: 2100/01-08-19-1 od 14. ožujka 2019. godine) Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje objavljuje


POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATA PUTEM INTERVJUA

I.

Pozivaju se kandidati koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te zadovoljavaju formalne uvjete Natječaja za radno mjesto spremačice, na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada od jednog (1) mjeseca, 20 sati tjedno, na testiranje putem intervjua. Osobe koje nisu podnijele pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja ne sudjeluju u daljnjem postupku.

II.

Testiranje kandidata putem intervjua održati će se u uredu ravnatelja Umjetničke škole Beli Manastir, na adresi Kralja Tomislava 2, 31 300 Beli Manastir dana 16. travnja 2019. godine s početkom u 9,00 sati prema slijedećem rasporedu:

1. Jeremić Biana u 9,00 sati
3. Manojlović Vesna u 9,15 sati
4. Prčić Renata u 9,30 sati

Ukoliko kandidat ne pristupi testiranju putem intervjua smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

III.

PRAVILA TESTIRANJA PUTEM INTERVJUA:
1. Po dolasku na usmeno testiranje, od kandidata će biti zatraženo predočiti odgovarajuću identifikacijsku ispravu radi utvrđivanja identiteta. 2. Kroz intervju s kandidatima procjenjuju se znanja, vještine, interesi, motivacija te osobne karakteristike kandidata u svezi radnog mjesta. Kandidati mogu ostvariti od 0 do 10 bodova.

IV.

Nakon provedenog intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova te sastavlja Izvješće o provedenom postupku koje s rang-listom kandidata dostavlja ravnatelju Umjetničke škole Beli Manastir. Odabrani kandidat pozvat će se radi dostave izvornika dokumenata.

V.

O rezultatima natječaja kandidati će bit obavješteni putem web stranice Umjetničke škole Beli Manastir objavom imena i prezimena odabranog kandidata. Dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave na web stranici Škole. Kandidati imaju pravo uvida u natječajnu dokumentaciju i rezultate procjene odnosno intervjua izabranog kandidata u skladu s propisima koji reguliraju područje zaštite osobnih podataka.

POVJERENSTVO ZA PROCJENU I VREDNOVANJE KANDIDATA

 

Ocijenite ovaj članak:
(0 ocjena(e))
Članak otvoren: 1035 puta

Umjetnička škola Beli Manastir

Kralja Tomislava 2, Beli Manastir
  031 705 027 (tajništvo)
  031 705 034 (ravnatelj)
  031 705 028 (računovodstvo)
  031 705 027
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Područni odjel Darda

Sv. Ivana Krstitelja 100
31 326 Darda

Područni odjel Kneževi Vinogradi

Glavna 44
31 309 Kneževi Vinogradi