Flauta

O flauti

Flauta (tal. flauto, flauto grande; njem. Flöte, grosse Flöte, eng. flute)
Iako je metalna, flauta se ubraja među drvene puhačke instrumente zbog načina dobivanja tona – kao ton koji daje stara drvena flauta. Sve do 19. stoljeća u orkestru se upotrebljavala flauta izrađena od drva (ebanovine), karakterističnoga zaobljenog zvuka. Drvene flaute zamjenjuju se glazbalima od srebra, što bitno pridonosi uvećanju njihova zvukovnog volumena i intenziteta. Do 1600. godine cijela se cijev flaute sastojala od jednog komada drva, a kasnije je razdijeljena na dva dijela. Današnja flauta ima tri dijela, a duga je 70 cm. Na gornjem dijelu nalazi se labijalni otvor za stvaranje tona. Oštar mlaz zraka lomi se na bridu otvora i tako nastaje ton. Flauta ima mnogo rupica, a pokrivaju ih poklopci. Prema virtuozitetu odnosno pokretljivosti, flauta je na prvom mjestu od svih drvenih puhačkih instrumenata.

Porodicu flauta čine: tenor-flauta, alt-flauta, flauta i mala flauta (piccolo).

Video

Umjetnička škola Beli Manastir

Kralja Tomislava 2, Beli Manastir
  031 705 027 (tajništvo)
  031 705 034 (ravnatelj)
  031 705 028 (računovodstvo)
  031 705 027
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Područni odjel Darda

Sv. Ivana Krstitelja 100
31 326 Darda

Područni odjel Kneževi Vinogradi

Glavna 44
31 309 Kneževi Vinogradi

© 2016. - 2021. Umjetnička škola Beli Manastir • Izrada stranice i održavanje: Črčke Design